HOME A notre sujet Programmes Evénéments News Membres - Partners Contact FR NL EN
 
  De Junior Golf for Belgium –
een nieuwe organisatie die zich uitsluitend inzet voor jonge golfers

In Belgium, golf is still viewed as an elitist sport that is not

Golf wordt in België nog steeds gezien als een elitaire sport die niet echt makkelijk toegankelijk is voor jongeren. Dit komt door een gebrek aan training- en speel-faciliteiten waar jonge mensen welkom zijn en ook door de kosten van een club lidmaatschap, golfuitrusting en training. Het is duidelijk dat deze situatie een gezonde groei van de sport in de weg staat. Het betekent ook een gemiste kans voor de jongeren zelf, want golf zou hen kunnen helpen bij het aanleren van een aantal waarden en persoonlijke vaardigheden die in hun latere leven van pas kunnen komen. In feite, golf is een unieke sport die de spelers "Negen Kernwaarden" onderwijst (*).

De Federatie en regionale golf verenigingen hebben verschillende, maar complementaire benaderingen om de golfsport te bevorderen, met name onder de zeer jonge kinderen.

Wij denken dat het goed is dat een organisatie als de Junior Golf for Belgium de leiding neemt met betrekking tot de promotie van de golf sport onder jongeren. Wij hebben slechts één enkele prioriteit en focus: meer jongeren met golf in aanraking brengen en hun blijvende deelname aan de sport bewerkstelligen.

De voornaamste reden van ons bestaan is het vervullen van de centrale rol in het ontwikkelen en steunen van plannen en initiatieven teneinde dat doel te bereiken. Dit lijkt ons een veel efficiëntere manier om de sport te ontwikkelen dan een situatie waarin dit terrein wordt overgelaten aan individuele initiatieven.

Wij zijn van plan om onze inspanningen toe te spitsen op de ontwikkeling van een school programma, in samenwerking met de clubs, golf professionals en officials die onze visie delen.

 

 

  De Junior Golf for Belgium zet zich uitsluitend in voor de belangen van jonge golfers en heeft als missie:

Haar kennis en vaardigheden op het terrein van golfonderwijs en begeleiding, en overige middelen, ter beschikking te stellen aan individuen en organisaties die zich willen inzetten om jongeren uit alle mogelijke milieus, met de golfsport en haar intrinsiek positieve waarden in aanraking te brengen, hun interesse te ontwikkelen en hun passie voor deze sport op een blijvende manier te onderhouden.

Kernactiviteiten

Om haar missie te realiseren, zal de Junior Golf Foundation haar activiteiten concentreren op twee terreinen:

I. Het organiseren van de nodige middelen:
in de vorm van fondsen, informatie, communicatie, advies, vrijwilligers, training en coaching, speelfaciliteiten of materiaal teneinde bestaande programma’s en nieuwe initiatieven op het terrein van junior golf te ondersteunen.

II. Het versterken van de communicatie :
door het ontwikkelen van een speciale website die gaat dienen als een centrale bron van informatie en als gezamenlijk communicatiemiddel voor iedereen die in junior golf geïnteresseerd is.

Deze activiteiten worden bekostigd door inkomen uit lidmaatschappen, sponsoring, de organisatie van golf toernooien en andere golf evenementen.

 

 
       
       
© Junior Golf Belgium 2017 • Webmaster Ulli Bromberg